PD Inovec Trenčianske Stankovce

Trenčianske Stankovce - Poľnohospodárske družstvo Inovec

Dodávka a montáž sklolaminátových síl kŕmnych zmesí

 • Dodanie a montáž 2ks sklolaminátových síl s kapacitou 40m3/ silo,
 • napojenie závitovkových dopravníkov s priemerom 150mm a dĺžkou 5m, ktoré slúžia pre dávkovanie krmiva do krmného voza

Termín realizácie: Október/ 2023

Galéria:

OŽĎANY 

 • montáž síl Symaga SBH1528/12 – 3ks
 • montáž síl Symaga SBH1070/13 – 2ks
 • montáž síl Symaga SCE687/8T60 s výsypkou – 1ks
 • montáž technológií, ktorej súčasťou je násypný koš, 16 dopravníkov, 5 elevátorov, elevátorová veža, kontinuálna sušiareň Bühler STKX-15/2 UL, čistička Bühler TAS 154 a 4ks expedičné zásobníky
 • montáž výroby kŕmnych zmesí
 • zákazka realizovaná pre spoločnosť AGROING Slovensko, s.r.o.

MEROCO, a.s. – Leopoldov

MEROCO, a.s. - Leopoldov

Navýšenie kapacity dezokolóny

Predmetom navýšenia kapacity dezokolóny, je realizácia navýšenia jestvujúcej konštrukcie z pôvodných 25,500m na požadovaných 32,00m v závislosti od potrieb inštalovanej technológie. Priebeh jednotlivých etáp:

 • Prípravné práce 08-10/2021
 • Spevnenie základov existujúcej konštrukcie 10/2021
 • 11-12/2021- odsúhlasenie a výroba montovaného oceľového skeletu 6x6m, ktorý bude použitý pri nádstavbe dezokolóny
 • 03/2022 – demontážne práce na úrovni 25,500m jestvujúcej konštrukcie, rozobratie strešnej krytiny a príprava konštrukcie k samotnej montáži nadstavby,
 • montáž nadstavbovej konštrukcie, opláštenie sendvičovými panelmi KINGSPAN FR MINBOX hr. 100mm, lemovanie a dočasné zhotovenie strešnej krytiny,
 • aplikácia ochranných a bezpečnostných vrstiev na podlahu spevnených základov podlahovou striekaným sklolaminátom Chemolam 94 ANT, vrátane uzemňovacích medených pásov a podlahovou stierkou Acifloor EP/PM/CH, 2xhr. 1-1.2mm
  •  

Termín realizácie: 08/ 2021 – 2024

Galéria:

AFEED, a.s. Trnava

AFEED, a.s. - Trnava

Oprava strechy VKZ Trnava 

 • Predmetom opravy je dodávka a montáž oceľovej strešnej konštrukcie, zastrešenie z trapezového plechu podľa projektovej dokumentácie.

Termín realizácie: 03-05/ 2020

Galéria:

AGROING Ožďany

Ožďany

Montáž síl Symaga a technológií:
 • montáž síl Symaga SBH1528/12 – 3ks
 • montáž síl Symaga SBH1070/13 – 2ks
 • montáž síl Symaga SCE687/8T60 s výsypkou – 1ks
 • montáž technológií, ktorej súčasťou je násypný koš, 16 dopravníkov, 5 elevátorov, elevátorová veža, kontinuálna sušiareň Bühler STKX-15/2 UL, čistička Bühler TAS 154 a 4ks expedičné zásobníky
 • montáž výroby kŕmnych zmesí
 • zákazka realizovaná pre spoločnosť AGROING Slovensko, s.r.o.

Galéria:

Bojničky

Bojničky

 • dodávka a montáž novej čističky agrokomodít VibroMAX JCM
 • zákazka realizovaná pre spoločnosť INTERAGROS, a.s.

Galéria:

Šelpice

Šelpice

 • montáž síl SBH 1528/11, 4ks
 • montáž technológie pre skladovanie

Galéria:

Bánovce nad Ondavou

Bánovce nad Ondavou

 • rekonštrukcia skladu na sklad agrochemikálií v areáli agrokomodít v obci Bánovce nad Ondavou
 • zákazka realizovaná pre spoločnosť INTERAGROS, a.s.

Galéria:

Chtelnica

Chtelnica

 • montáž čističky KUT 1000 s príslušnou technológiou

Galéria: