OŽĎANY 

  • montáž síl Symaga SBH1528/12 – 3ks
  • montáž síl Symaga SBH1070/13 – 2ks
  • montáž síl Symaga SCE687/8T60 s výsypkou – 1ks
  • montáž technológií, ktorej súčasťou je násypný koš, 16 dopravníkov, 5 elevátorov, elevátorová veža, kontinuálna sušiareň Bühler STKX-15/2 UL, čistička Bühler TAS 154 a 4ks expedičné zásobníky
  • montáž výroby kŕmnych zmesí
  • zákazka realizovaná pre spoločnosť AGROING Slovensko, s.r.o.