Skip to content

MEROCO, a.s. - Leopoldov

Navýšenie kapacity dezokolóny

Predmetom navýšenia kapacity dezokolóny, je realizácia navýšenia jestvujúcej konštrukcie z pôvodných 25,500m na požadovaných 32,00m v závislosti od potrieb inštalovanej technológie. Priebeh jednotlivých etáp:

  • Prípravné práce 08-10/2021
  • Spevnenie základov existujúcej konštrukcie 10/2021
  • 11-12/2021- odsúhlasenie a výroba montovaného oceľového skeletu 6x6m, ktorý bude použitý pri nádstavbe dezokolóny
  • 03/2022 – demontážne práce na úrovni 25,500m jestvujúcej konštrukcie, rozobratie strešnej krytiny a príprava konštrukcie k samotnej montáži nadstavby,
  • montáž nadstavbovej konštrukcie, opláštenie sendvičovými panelmi KINGSPAN FR MINBOX hr. 100mm, lemovanie a dočasné zhotovenie strešnej krytiny,
  • aplikácia ochranných a bezpečnostných vrstiev na podlahu spevnených základov podlahovou striekaným sklolaminátom Chemolam 94 ANT, vrátane uzemňovacích medených pásov a podlahovou stierkou Acifloor EP/PM/CH, 2xhr. 1-1.2mm
    •  

Termín realizácie: 08/ 2021 – 2024

Galéria: