Skip to content

Poskytujeme služby v oblastiach:

Dodávka a montáž​

Technologických zariadení a oceľových konštrukcií.

Doprava a mechanizácia

Preprava materiálov, stavebné a výkopové práce.

 

Údržba a servis

Technológií pre skladovanie agrokomodít a ich kompletná údržba.