Skip to content

Dodávka a montáž technologických zariadení

Zameriavame sa na poľnohospodársku výrobu, ktorá je nosnou činosťou spoločnosti.​

Poskytujeme
služby v oblastiach:

Dodávka a montáž​

Technologických zariadení a oceľových konštrukcií.

Doprava a mechanizácia

Preprava materiálov, stavebné a výkopové práce.


Údržba a servis

Technológií pre skladovanie agrokomodít a ich kompletná údržba.

Doprava a mechanizácia

Ponúkame širokú škálu dopravných a mechanizačných služieb, ktoré vám pomôžu uspieť v akejkoľvek oblasti.